เปิดวาระประเทศไทยในปี 2562 ที่น่าจับตาจากมุมมองของคุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงษ์ และผู้หญิงแห่งอนาคต
ดร.การดี  เลียวไพโรจน์ ถึงบทบาทสำคัญของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก ดังนี้

1.จับตาการเลือกตั้ง

สำหรับประเทศไทย ในขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคือ การเมืองการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 การเมืองไทยหลังการเลือกตั้งยังเป็นรัฐบาลภายใต้อำนาจรัฐแบบรัฐราชการ และจะเป็น “รัฐบาลอายุสั้น”  รัฐบาลใหม่จะไม่มีนโยบายชัดเจนเพื่อรองรับยุค Digital

2.บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียน

บทบาทประธานอาเซียนของไทยในยุคของ Digital Disruption  สมาชิกประเทศอาเซียนต้องเข้มแข็งขึ้นด้วยการรวบรวม DATA ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อความเข้มแข็งในการต่อรองกับประเทศมหาอำนาจ

 “ตัวอย่างที่แข็งแรงของอาเซียนในตอนนี้ เช่น Grab เราต้องเอาเรื่องการรวบรวม DATA ของอาเซียนมาคุยกันอย่างจริงจัง  หมดยุคที่จะเอาข้าวไปแลกยางพารา  เราควรจะคุยเรื่องความปลอดภัย ความั่นคงทางไซเบอร์  เป็นประเด็นที่ต้องพูดในเวทีนี้”

 3.วิกฤตมลภาวะทางอากาศ

ปัญหามลภาวะทางอากาศ PM 2.5  เป็นโจทย์ใหญ่ของไทยที่ต้องมีมาตรการระยะยาวในการแก้ไข เพราะต้องยอมรับว่า เป็นปัญหาที่สะสมมานานและเคยถูกหยิบยกมาเป็นวาระสำคัญในเวทีอาเซียน นับจากนี้ต้องมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

4.จับตาการเปลี่ยนแปลงของโลก

สงครามการค้า จีน – สหรัฐ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ คือ การทำสงครามอย่างหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นอาวุธในการต่อสู้เพื่อเป้าหมายในการแผ่อำนาจทางเศรษฐกิจ และจัดการกับมหาอำนาจเดิมอย่างสหรัฐที่เคยกุมกฎเกณฑ์ทุกอย่าง และในปี 2020 ที่เราต้องจับตาถึงการเลือกตั้งของอเมริกา แคนดิเดตประธานาธิบดี

Talk Together ในปีนี้เราตั้งใจที่จะนำเสนอเรื่องราวที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตเรา ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในเวทีโลก ภูมิภาคอาเซียน หรือแม้แต่ภายในประเทศของเราเอง คอยติดตามกันนะคะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here