ดังตฤณ เชื่อการปฏิบัติธรรมช่วยให้รอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยีได้ ในช็อตเด็ด Together EP14

อ.ดังตฤณ แนะ ต้องมีทัศนคติเรื่องความตายอย่างเข้าใจ ห่วง แนวคิดในการสร้าง AI ขึ้นมา เป็นศาสดาแห่งความคิด ล้างสมองมนุษย์ เชื่อ การปฏิบัติธรรมช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยีได้

กับดักมนุษย์ กับชีวิตที่คิดไม่ถึง โดยได้พูดถึง “ความตาย” ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวและไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนที่รัก โดยเฉพาะความตายที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ที่ทั้งคนมีชีวิตอยู่ต่อ และ คนที่ตาย ยังมีความกังวลอยู่ในจิตใจซึ่งทางพุทธศาสนา ถือว่าอันตราย

อ.ดังตฤณ ชี้ทางให้เห็นว่า ความตายในทางพุทธที่จะเป็นมงคล นั่นคือ การปล่อยวางทุกอย่าง เมื่อต้องตายจิตใจต้องปลดเปลื้องจากจินตนาการทั้งปวง ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ไม่มีห่วง ไม่กังวล และ ไม่ยึดติดกับร่างกายหรือแม้กระทั่งลมหายใจเข้า-ออก ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่ของเรา ดังนั้นหากเราสามารถฝึกกำหนดจิตและปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิเรียนรู้ความไม่เที่ยงจากจังหวะการหายใจ เข้า-ออก เริ่มต้นเพียงวันละ 2 นาที นานวันจะเป็นการสะสมพลังและจะมีผลต่อทัศนคติเรื่องความตายอย่างเข้าใจ

“เค้าเรียกว่าการซ้อมตาย พระพุทธเจ้าให้สังเกต การหายใจบางครั้ง ยาว สั้น เราจะรู้ว่าไม่เท่ากัน ลมหายใจไม่ใช่ของเรา คิดได้แบบนี้เราจะเบา ซ้อมนึกไว้บ่อยๆถ้าเราจะตายเดี๋ยวนี้ จะตายไปกับความรู้สึกปลอดภัย”

อ.ดังตฤณ เป็นห่วงกับดักมนุษย์ที่กำลังประสบอยู่ในตอนนี้คืออิทธิพลของเทคโนโลยี ที่มีผลต่อภาวะจิตของมนุษย์ ที่น่ากลัวคือ ขณะนี้มนุษย์ไอทีทั้งหลายได้คิดค้นอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขึ้นมาไม่ใช่เพียงมาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่มีความพยายามที่จะให้ AI ทั้งหลายมาครอบงำความคิด จิตใจของมนุษย์ได้ด้วย ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า ศาสดาแห่งความคิด ซึ่งทางเดียวที่มนุษย์จะสามารถต่อสู้ กับ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้คือจิตใจที่เข้มแข็งด้วยการปฏิธรรม ที่เราจะฝึกได้ทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ โดยไม่ยึดติดว่าต้องปฏิบัติในวัดเท่านั้น

“มีการพูดถึงขนาดว่าอีกหน่อยคนจะไม่มีความสัมพันธ์กับ มนุษย์ด้วยกันเอง AI มันเข้ามาครอบงำเรามาก ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว มีการคิดไปว่าจะให้ AI ขึ้นมาเป็นศาสดาองค์ใหม่ มันจะสร้างโปรแกรมให้มนุษย์เชื่อมัน ผมอยากเห็นการปฏิบัติธรรมที่บ้าน เป็นกิจวัตรและเป็นเรื่องปกติ ตรงนี้ที่ผมอยากทำให้มันเกิดขึ้น
จะเป็นทางรอดเดียว”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here