“หมอแสง” แสงชัย แหเลิศตระกูล ร่วมพูดคุยกับ Talk Together ถึงหนึ่งในแนวทางรักษามะเร็งทางเลือกที่ได้รับการกล่าวขานในชุมชนคนป่วยมะเร็ง จนเกิด “ปรากฏการณ์หมอแสง”

หมอแสง เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาปกป้องสมุนไพรไทย

หมอแสง เปิดใจ ตนไม่ใช่หมอเป็นเพียงคนที่พร้อมจะแบ่งปันยาให้ผู้คนที่หมดหนทางในการต่อสู่กับโรคมะเร็ง โดยเริ่มจากความสนใจเรื่องการใช้สมุนไพร ศึกษาและนำมาทดลองใช้ จนกระทั่งสามารถแบ่งปันให้ผู้สิ้นหวัง ยอมรับมีต่างชาติติดต่อขอซื้อสูตรยา แต่ตนไม่มีความคิดที่จะขาย เพราะต้องการรักษาสูตรยาช่วยเหลือคนยากจน

หนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน ผู้รับยาสบายใจ “ไม่ใช่ยาเถื่อน”

หมอแสง ระบุ หนังสือรับรองหมอพื้นบ้านที่ได้รับจาก กรมการแพทย์แผนไทย ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อตนเองในการที่จะพัฒนา หรือเปลื่ยนแปลงการแบ่งปันยาในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด แต่ส่งผลดีประการเดียวคือ ผู้รับยามีความสบายใจว่ายาของตนไม่ใช่ยาเถื่อน

รู้สึกเฉย ๆ ไม่ได้อะไร มีความสุขคือคนกินยาสบายใจ ผมได้หรือไม่ได้ก็เหมือนเดิม ขายก็ไม่ได้ แจกนอกสถานที่ก็ไม่ได้ แจกมา 12 ปี ไม่กล้าหยุด หนังสือรับรองหมอพื้นบ้านที่ได้รับทำให้คนกินสบายใจว่าไม่ได้กินยาเถื่อน

มีต่างชาติติดต่อขอซื้อสูตรยา พร้อมเรียกร้องหน่วยงานของไทย ให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

หมอแสง ยอมรับว่า ที่ผ่านมาจนกระทั่งได้รับใบรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน การคิดค้นสูตรยาสมุนไพรของตน รวมถึงของคนอื่น ๆ มักไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งต่างจากของต่างประเทศ

ยอมรับ มีต่างชาติติดต่อขอซื้อสูตรยาแต่ตนไม่มีความคิดที่จะขาย เพราะต้องการรักษาสูตรยาช่วยเหลือคนยากจน ซึ่งหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยให้ความสำคัญ และมีนโยบายในการสนับสนุนและผลักดันสมุนไพรไทยอย่างจริงจัง เชื่อว่า จะเป็นผลดีกับประเทศอย่างแน่นอน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here