ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เผยไทยอยู่อันดับ 10 ของโลกในการเข้าสู่ Cashless Society ในช็อตเด็ด Together EP.5

“ป้อม” ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com  นายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย กล่าวถึงการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดตามกระแสโลก และความพร้อมของไทย โดยทำความเข้าใจว่า คำว่า “ไร้เงินสด” หรือ “Cashless” ไม่ได้หมายถึงภาวะไม่มีเงินในการใช้จ่าย แต่คือการใช้จ่ายเงินในรูปแบบ Digital หลายช่องทาง เช่น สมาร์ทโฟน บัตรเครดิต บัตรเดบิต ต่าง ๆ

“ป้อม” ภาวุธ ระบุ สำหรับประเทศไทย การใช้ระบบ “ไร้เงินสด” หรือ “Cashless” ยังกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษา ซึ่งเริ่มเข้าสู่ระบบจากการเล่นเกมส์ออนไลน์

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาครัฐพยายามทำโครงสร้างหลาย ๆ อย่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบ Cashless โดยเริ่มต้นจากระบบ PromptPay ซึ่งถือว่ามีมาตรฐานที่ดี เพียงแต่ระบบและทางเลือกต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุม ที่สำคัญ สาเหตุหนึ่งที่คนไทยยังไม่นิยมใช้ ระบบ PromptPay คือเกรงระเบียบภาษีของสรรพากร และข้อมูลส่วนตัวทางการเงินจะรั่วไหล จากสถิติคนไทยกว่า 20 ล้านคน นิยมใช้ E-banking โดยเฉพาะการซื้อขายทางออนไลน์ ขณะนี้ ระบบ PromptPay กำลังจะพัฒนาไปสู่ภาคธุรกิจมากขึ้น ในอนาคตจะใช้เพียงเลขทะเบียนนิติบุคคลก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลได้

“ป้อม” ภาวุธ ได้เปรียบเทียบและอธิบายถึงข้อดีของระบบ Cashless ว่าในส่วนของสถาบันการเงินถึงแม้จะเสีย
รายได้จากค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่าง ๆ แต่ต้นทุนในการบริหารจัดการจะลดลง ที่สำคัญ ด้วยระบบทาง
ด้านเทคนิค Cashless สามารถลดการคอร์รัปชั่นได้  พร้อมยืนยัน ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลทางด้านภาษี เนื่องจากระบบสรรพากรจะไม่ผูกโยงกับระบบบัญชีธนาคารแต่อย่างใด และมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ ประเด็นนี้
เป็นโจทย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

สำหรับระบบ Cashless ที่ได้รับความนิยมขณะนี้ ซึ่งได้กลายมาเป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญในการจูงใจสู่การใช้เงินดิจิทัล คือ QR CODE ขณะนี้จีนมี 2 รายใหญ่ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดถึง 82% ของการให้บริการซื้อสินค้าแบบ Cashless คือ Alibaba และ WeChat

“ป้อม” ภาวุธ ได้อัพเดทสถานการณ์การเข้าสู่ Cashless Society หรือสังคมไร้เงินสด  ของโลก ซึ่งประเทศที่เข้าสู่ระบบไร้เงินสดได้เร็วที่สุดคือ ประเทศที่ค่อนข้างล้าหลัง เช่น เคนยา และ แอฟริกา เนื่องจากการเข้าไม่ถึงระบบสถาบันการเงิน ส่วนอันดับ 1 คือ จีน ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 10 เป็นลำดับที่สูงกว่าสหรัฐอเมริกา และ
สหราชอาณาจักร ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ และสะท้อนถึงความเป็นไปได้ของการเข้าสู่ Cashless Society ของประเทศไทยได้อย่างชัดเจน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here