งานวิจัยพบ หนัง AV ญี่ปุ่น เป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีมูลค่ามหาศาล  คนญี่ปุ่น  ดูหนัง AV เพื่อลดความเครียดจากการทำงาน – สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการมีบุตร คาดหวังว่างานวิจัยจะถูกนำไปต่อยอดศึกษาเชื่อมโยงกับเรื่องวัฒนธรรม

เจาะลึกผลงานวิจัยหนัง  AV ของ “ชมพู่”  สุนิสา ใจชื่น นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หนัง AV ในญี่ปุ่นเป้าหมาย ลดความเครียดจากการทำงาน – สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการมีบุตร

“ชมพู่” สุนิสา ใจชื่น นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยงานวิจัย  หนัง AV ว่าสำหรับในญี่ปุ่นถือเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีมูลค่ามหาศาล  ส่วนทัศนคติ การดูหนัง AV ของชาวญี่ปุ่นมองเรื่อง SEX เป็นเรื่องธรรมชาติ รสนิยมกลุ่มหนึ่งชอบดูหนัง AV ที่มีผู้ร่วมแสดงมากกว่า 2 คน  และถ่ายทำในที่สาธารณะ เป้าหมายการสร้างหนัง AV  ในญี่ปุ่น เพื่อลดความเครียดจากการทำงาน  ประกอบกับเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนนโยบาย การส่งเสริมการมีบุตร

“ชมพู่” เผยว่า งานวิจัย หนัง AV ของญี่ปุ่น มีการศึกษาทั้ง การใช้สถานที่ในการถ่ายทำ กระบวนการผลิต   อุปกรณ์ รูปแบบและเนื้อเรื่องในการแสดง จากการเก็บข้อมูลของงานวิจัย พบว่า หนัง AV ญี่ปุ่น ทั้งเนื้อเรื่อง การแสดง การผลิต มีความเป็นธรรมชาติ และปราณีตมากกว่าหนัง AV จากประเทศอื่น ๆ

ทัศนคติดูหนัง AV ของคนไทยยังเป็นเรื่องที่น่าอาย  หวังงานวิจัยชิ้นนี้จะถูกนำไปต่อยอด ศึกษาเชื่อมโยงเรื่องวัฒนธรรม

“ดร.โสภัทร”อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเรื่องนี้ ยอมรับ งานวิจัยชิ้นนี้ถูกโจมตีในแง่ลบไม่น้อย ซึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะ ต้องยอมรับว่าสังคมไทย ทัศนคติในการดูหนัง AV ของคนไทยหากเป็นไปอย่างเปิดเผยจะถือเป็นเรื่องที่น่าอาย   แต่ส่วนตัวอยากให้งานวิจัยชิ้นนี้  มีการศึกษาเชื่อมโยง กับเรื่องของวัฒนธรรม และ นำไปสู่การยอมรับความเป็นจริงในธรรมชาติของมนุษย์

“บ้านเรา มีอาบ อบ นวด มีม่านรูด  รีสอร์ท คนเข้าไปคือเป้าหมาย เรื่องเพศทั้งนั้น แต่ยังไม่เปิดเผย
ญี่ปุ่นเปิดกว้างดารา
AV มีครอบครัวได้ ครอบครัวยอมรับ อยากให้งานวิจัยชิ้นนี้ถูกนำไปต่อยอด ศึกษาเชื่อมโยงกับเรื่องวัฒนธรรม”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here