5 กองทุนเพื่อการเกษียณ ที่ช่วยให้คุณถึงเป้าหมายการออมเร็วขึ้น - featured image

กองทุนเพื่อการเกษียณ เป็นหนึ่งในวิธีการออมเงินเพื่อการเกษียณให้ได้ “เงิน” ตามเป้าหมายที่คุณคำนวณไว้ในบทความตอนที่แล้ว

ใครยังไม่ได้อ่าน บิวแนะนำให้อ่านวิธีการคำนวณเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ 5 ขั้นตอนคำนวณเงินออม ให้พอใช้ตลอดชีวิตหลังเกษียณ ก่อนนะคะ

บางคนคำนวณแล้วได้ยอดเงินที่ต้องออมเป็นหลักล้าน หรือบางคนอาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและการออกแบบชีวิตหลังเกษียณของคุณเอง

แต่บิวเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามต่อว่า “เงินหลักล้าน” ก็ไม่ใช่น้อยนะ แล้วต้องออมอย่างไร วิธีไหนล่ะ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

บิวขอแนะนำกองทุนเพื่อการเกษียณค่ะ

ปัจจุบันมีกองทุนเพื่อการเกษียณให้คุณสามารถออมเงินในรูปแบบต่าง ๆ หากใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการออมเพื่อการเกษียณอย่างไรให้เริ่มจาก 5 กองทุนเพื่อการเกษียณนี้เลยค่ะ

นอกจากจะช่วยคุณเก็บเงินเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างทางด้วย

ในแต่ละกองทุนเพื่อการเกษียณ บิวเพิ่มเคล็ดลับเพื่อให้การออมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เพราะหากออมไม่ถูกต้องอาจจะได้เงินเอาไว้ใช้ตอนเกษียณน้อยกว่าที่ควรจะเป็นได้ค่ะ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กองทุนเพื่อการเกษียณ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กบข.เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ข้าราชการมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณเพียงพอ (นอกเหนือจากเงินบำเหน็จบำนาญที่ข้าราชการจะได้รับอยู่แล้ว)

หลักการจะคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชนเลยค่ะ คือในทุกเดือนจะมีการหักเงินเดือนในอัตรา 3% ของเงินเดือน (ปัจจุบันออมเพิ่มได้สูงสุดถึง 15% ของเงินเดือน) และภาครัฐสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง

เงินออมนี้จะถูกนำไปบริหารหาดอกผลและจ่ายเป็นเงินก้อนให้กับข้าราชการ เมื่อออกจากราชการหรือเกษียณอายุ

เพื่อให้นำเงินก้อนนี้ไปใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดยจำนวนเงินที่ได้รับจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ออม ระยะเวลาการออม และแผนการลงทุนที่สมาชิก กบข. เลือกค่ะ

ปัจจุบันผู้ที่บรรจุเป็นข้าราชการทุกคนจะเป็นสมาชิก กบข. ตั้งแต่วันแรกของการทำงาน หมายความว่าคุณจะได้เริ่มออมเพื่อการเกษียณตั้งแต่เดือนแรกที่ทำงานเลย

ช่องทางนี้หากคุณบริหารและวางแผนให้ดี ถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ยามเกษียณในจำนวนที่มากพอสำหรับการใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณได้เลยค่ะ หลายคนละเลยไม่เคยนำมาวางแผนให้ดีหรือคิดเพียงว่าออมไปอย่างนั้นตามกฎระเบียบซึ่งน่าเสียดายมากถ้าคิดแบบนั้น

เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพในการออม

  • ถ้าอยากมีเงินออมพอใช้หลังเกษียณ คุณต้องเลือกแผนการลงทุนให้ถูกด้วยปัจจุบัน กบข. มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกหลายแผน ถ้าอายุยังน้อยการเลือกแผนที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่สูงขึ้น จะช่วยให้คุณได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสที่คุณเกษียณจะได้เงินเยอะขึ้น และเงินของคุณก็จะไม่ด้อยค่าตามอัตราเงินเฟ้อด้วย หรือใครที่ไม่ถนัด ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุน อาจเลือกแผนสมดุลตามอายุได้ เข้าไปศึกษารายละเอียดของแต่ละแผนได้ที่ แผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.
  • ถ้าคุณมีกำลังออมเพิ่มได้จะดีมาก เพราะการเพิ่มเงินต้นก็จะช่วยให้คุณมีเงินยามเกษียณมากขึ้นด้วย (แต่ภาครัฐยังสมทบเท่าเดิม)
  • ถ้าคุณมีเหตุจำเป็นต้องออกจากราชการก่อนเกษียณ ให้โอนเงินกบข.ไปยังกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) เพื่อเก็บเงินนี้ไว้ใช้ในยามเกษียณจริง ๆ ค่ะ (เพราะ RMF ถอนได้เมื่ออายุ 55 ปี)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

กองทุนเพื่อการเกษียณ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้าราชการมี กบข. พนักงานบริษัทเอกชนจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นการออมเพื่อการเกษียณ

วัตถุประสงค์คือให้พนักงานมีเงินไว้ใช้ในยามที่ออกจากบริษัท แต่จะต่างกันตรงที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพปัจจุบันยังเป็นการออมภาคสมัครใจ

ดังนั้นบางบริษัทอาจไม่ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่หากบริษัทคุณมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะให้คุณเลือกได้ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้ (ในอนาคตภาครัฐกำลังผลักดันให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการออมภาคบังคับ)

หากคุณเลือกเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะหักเงินเดือนรายเดือนเพื่อไปเก็บออม (ปัจจุบันออมได้สูงสุด 15% ของเงินเดือน) นายจ้างสมทบให้ด้วย (อัตราเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามข้อบังคับของกองทุนแต่ละแห่ง) และนำเงินไปหาดอกผล

เมื่อถึงวันที่คุณออกจากงานหรือเกษียณ จะได้รับเงินก้อนตามเงื่อนไขของกองทุน (จะได้รับเงินสมทบจากนายจ้างในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เงื่อนไขของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ละแห่ง) ส่วนจะได้จำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอัตราเงินเดือนและระยะเวลาทำงานเช่นกันค่ะ

การออมด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ตอบโจทย์มากในการช่วยเก็บเงินเอาไว้ใช้หลังเกษียณ เพียงแต่คุณต้องบริหารจัดการเลือกแผนให้ถูกเท่านั้นค่ะ

เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพในการออม

 • หากที่ทำงานคุณมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จงเลือกเป็นสมาชิกกองทุนเลยโดยไม่ต้องลังเลเพราะเหมือนมีคนช่วยออม (เว้นเสียแต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานคุณ มีแผนการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตรในสัดส่วนที่สูงมากเกินไป และคุณคิดว่าไม่ตอบโจทย์ที่จะออมเพื่อการเกษียณ) คุณจะออมเองก็ได้กรณีแบบนี้ไม่ว่ากัน)
 • ถ้าคุณอายุยังน้อย การเลือกแผนที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่สูงขึ้นจะช่วยให้คุณได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสที่จะได้เงินเยอะขึ้นหลังเกษียณ และเงินของคุณก็จะไม่ด้อยค่าตามอัตราเงินเฟ้อ
 • หากคุณย้ายที่ทำงานแล้วที่ทำงานที่ใหม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ติดต่อขอโอนย้ายเงินทั้งก้อนไปสะสมที่ใหม่ เพื่อที่จะได้ออมต่อสำหรับการเกษียณ ถ้าที่ใหม่ไม่รับโอนหรือไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้โอนไปที่กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF for PVD จะได้เก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณจริง ๆ
 • ถ้าคุณพอมีเงินเหลือ ให้ออมเพิ่มเพื่อสร้างวินัยและเพิ่มเงินต้น ก็จะช่วยให้คุณมีเงินยามเกษียณมากขึ้น (แต่นายจ้างจะยังสมทบในอัตราเดิม)

กองทุนประกันสังคม

กองทุนเพื่อการเกษียณ - กองทุนประกันสังคม

ใครที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และเป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม เงินเดือนที่ถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน จะมีการแบ่งส่วนเงินนั้นมาเข้าสู่กองทุนชราภาพ

พนักงานเอกชนทั้งหลายที่เคยโหยหาการมีบำเหน็จบำนาญเหมือนบรรดาข้าราชการไทย เงินก้อนนี้ตอบโจทย์คุณที่สุด

เพราะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่คุณจะได้รับตอนอายุ 55 ปี โดยมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ที่ระยะเวลาการเป็นผู้ประกันตน หากคุณส่งเงินประกันสังคมไม่ถึง 15 ปี จะได้รับบำเหน็จ แต่มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นผู้ประกันตน

หากออกจากงานก่อนอายุ 55 ปี จะต้องรอจนกว่าจะอายุ 55 ปี จึงจะสามารถรับบำเหน็จได้ เนื่องด้วยเงินก้อนนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ

ส่วนผู้ประกันที่ส่งเงินเกิน 15 ปี กลุ่มนี้จะได้รับบำนาญจ่ายให้ตั้งแต่อายุ 55 ปี ไปจนตลอดชีวิต มากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอายุและเงินเดือนของการเป็นผู้ประกันตน

แม้จะไม่ใช่เงินจำนวนมากมาย แต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นรายได้ให้กับคุณในยามเกษียณ (รายละเอียดบำนาญรายเดือนตามภาพ)

กองทุนเพื่อการเกษียณ - กองทุนประกันสังคม 02

เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพในการออม

 • คุณควรตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ทราบสถานะการเป็นผู้ประกันตนว่า ปัจจุบันคุณได้สิทธิอะไรบำเหน็จหรือบำนาญและเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ เพื่อนำไปวางแผนเพื่อการเกษียณต่อว่าควรเก็บเพิ่มอีกเท่าไหร่เพราะจำนวนเงินไม่ได้เยอะมากที่สำคัญคือคุณจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญทันที แต่จะได้รับเมื่ออายุครบ 55 ปี ดังนั้นเมื่อถึงวันนั้นคุณต้องไปดำเนินการติดต่อกับประกันสังคมด้วยค่ะ

กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุนเพื่อการเกษียณ - กองทุนการออมแห่งชาติ

คือการออมภาคสมัครใจจากทางภาครัฐ เพื่อมอบสิทธิ์ให้เฉพาะสำหรับแรงงานนอกระบบทั้งหมดที่อยู่กว่า 25 ล้านคน อายุตั้งแต่ 15- 60 ปี ไม่ว่าคุณจะเป็น เกษตรกร แม่ค้า มอเตอไซค์รับจ้าง แม่บ้าน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) คุณสามารถเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้

โดยสามารถออมเงินกับกองทุนจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าเดือนละ 50 บาท สูงสุดไม่เกินปีละ 13,200 บาท (เดือนละ 1,100 บาท) ภาครัฐช่วยสมทบเพิ่มเติมให้อีกส่วนหนึ่ง (ตามเงื่อนไขของช่วงอายุ ยิ่งอายุมากยิ่งสมทบมาก)

เงินนี้จะถูกนำไปหาดอกผลเหมือนเช่นเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กบข.

คุณจะได้รับเงินก้อนนี้ในลักษณะเงินบำนาญรายเดือนเมื่ออายุครบ 60 ปี จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจำนวนเงินที่คุณออม เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ

เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพในการออม

 • การเริ่มออมเร็ว เป็นแต้มต่อที่สำคัญสำหรับการออมเพื่อการเกษียณ ดังนั้นเมื่อกอช. เปิดให้ออมตั้งแต่อายุ 15 ปี เป็นเงินออมที่จะถูกสะสมยาวไปจนถึงอายุ 60 ปี นั่นหมายความว่าเงินมีโอกาสสะสมงอกเงยจากพลังของดอกเบี้ยทบต้นได้มาก และยังถือเป็นจุดเริ่มต้นการฝึกวินัยเรื่องการออมให้กับเด็กด้วย
 • ผู้ที่ไม่ได้ทำงานประจำอาจกังวลเรื่องของรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอจึงไม่กล้าสมัคร เพราะกลัวสมัครแล้วจะไม่มีเงินส่งเข้ากอช. ประเด็นนี้ไม่ต้องกังวลเพราะออมกับกอช. ไม่มีภาระผูกพัน มีเงินก็ส่ง แต่หากช่วงไหนรายได้ไม่มีค้าขายกำไรน้อย กรณีแบบนี้สามารถหยุดส่งได้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ค่ะ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กองทุนเพื่อการเกษียณ - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีวินัยการออมในระยาวเพื่อวัยเกษียณ เมื่อพ้นจากงานและไม่มีรายได้ประจำแล้ว

โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนำเงินออกมาใช้ได้จนกว่าจะอายุ 55 ปี

กองทุน RMF มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำจนถึงความเสี่ยงสูง มีทั้งหุ้น ทอง ตราสารหนี้ รวมไปถึงพันธบัตรรัฐบาล

หากผู้ลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น 10-20 ปี โดยเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงอย่างหุ้น ทำให้คุณมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูง

เงินที่ได้จากการลงทุนผ่านช่องทางนี้ ถือเป็นเงินก้อนสำคัญที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในระยะยาว แต่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและระยะเวลาในการลงทุนด้วยว่า จะทำให้จำนวนเงินทบต้นเป็นเงินก้อนใหญ่ได้แค่ไหน ใครที่สนใจลงทุนสามารถสอบถามและซื้อได้ผ่านธนาคารหรือบริษัทจัดการกองทุน (บลจ.)

เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพในการออม

 • กองทุน RMF มีนโยบายที่หลากหลาย ลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท การเลือกให้เหมาะกับช่วงวัย จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการออมเงินใช้ในยามเกษียณเร็วขึ้น
 • เนื่องจากการลงทุนกองทุน RMF เป็นการลงทุนระยะยาว วิธีการลงทุนที่เหมาะสมคือคุณไม่ต้องใช้เงินเยอะ แต่ให้ใช้วิธีทยอยซื้อหรือ DCA เพื่อเฉลี่ยต้นทุนได้เลยค่ะ (ปัจจุบันสามารถลงทุนขั้นต่ำได้เพียง 500 บาทต่อเดือน)

มีอีกหนึ่งการลงทุนเพื่อการเกษียณที่บิวอยากแนะนำ แต่ไม่ใช่กองทุนค่ะ นั่นก็คือ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ปัจจุบันประกันชีวิตมีกรมธรรม์ที่ออกแบบมาสำหรับบำนาญโดยเฉพาะ จ่ายเงินคืนให้กับผู้ทำประกันเป็นรายเดือน หรือรายปีแล้วแต่เงื่อนไขกรมธรรม์ โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่อายุ 60 ปี จะเป็นจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเบี้ยที่จ่ายค่ะ

เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพในการออม

 • คุณควรเลือกกรมธรรม์ให้เหมาะสม ทั้งระยะเวลา และความสามารถในการชำระเบี้ย ต้องเลือกให้มีความสมดุลกันด้วย จะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลัง เพราะสุดท้ายหากจ่ายเบี้ยไม่ไหว นอกจากคุณจะไม่ได้เงินใช้ตอนเกษียณแล้ว อาจจะไม่คุ้มและขาดทุนได้ค่ะ

บทสรุป

ชีวิตในวัยเกษียณที่คุณอยากเป็น จะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับคุณเป็นผู้ดีไซน์ หากให้คนอื่นออกแบบให้ ฟันธง ! เลยค่ะว่าคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณอยากใช้

เพราะไม่มีใครรู้จักตัวคุณได้ดีเท่ากับคุณเองค่ะ

ลองศึกษาดูแล้วคุณอาจจะพบว่าคุณไม่จำเป็นต้องเลือกกองทุนเพื่อการเกษียณที่บิวแนะนำตัวใดตัวหนึ่ง แต่คุณสามารถผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสม และตอบโจทย์เป้าหมายในการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณของคุณ

วางแผนชีวิตตัวเองให้ดี เลือกใช้ตัวช่วยให้เหมาะสมกับตัวเอง

โชคดีมีความสุขในออมเงินเพื่อวัยเกษียณกันทุกคนนะคะ 😊

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here