จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล และสถานการณ์นี้ไม่ใช่เกมการเมืองที่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งจะใช้เป็นเกม แต่มันคือสถานการณ์ที่ต้องดูแล ปกป้องประชาชนให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นบทพิสูจน์ “ฝีมือ” ของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะอยู่ หรือไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here